συντήρηση πισίνας1) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
πισίνας, έλεγχος ηλεκτρολογικού πίνακα, τοποθέτηση φαρμάκων και αγορά τους όποτε απαιτείται, καθαρισμός πυθμένα και φίλτρων.

2) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ)
Κατά τους μήνες από Μάιο μέχρι και Σεπτέμβριος 2 φορές την  εβδομάδα. Τους υπόλοιπους μήνες μία φορά την εβδομάδα. (ή κατόπιν συμφωνίας )