Για οποιαδήποτε επικοινωνία για λόγους πρόσβασης στα προχωπικά σας δεδομένα, ή τη διαγραφή αυτών, ή ακόμα και για επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προστασίας Προσωπικών σας Δεδομένων, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη Φόρμα Επικοινωνίας στη σελίδα Επικοινωνίας μας.